Home > MZO Scholieren > Voor wie is het MZO-Scholieren?

Voor wie is het MZO-Scholieren?

Het MZO Scholieren is gericht op motivatieproblemen in het voortgezet onderwijs.

Scholen Voortgezet Onderwijs

Bij uitstek geschikt voor mentorbegeleiding

Het MZO is uitstekend geschikt voor mentoren. De leerling vult op computer of mobiel de vragenlijst in. Daarna bespreekt de mentor de screening met de leerling. Het resultaat van dit gesprek kan gebruikt worden om concrete stappen af te spreken. Ook kan men doorverwijzen binnen de bestaande zorgstructuur van de school. Wat onze gebruikers steeds weer signaleren is dat het gesprek met de leerling door het MZO veel opener wordt en leerling meer over zichzelf vertellen.

Screening van hele klassen
  1. Probleemklassen kunnen beter begrepen worden. Dat kan tot concrete acties leiden. Denk aan het anders samenstellen van klassen in een volgend jaar, coachen van docenten die met bepaalde klassen moeite hebben, terugkoppeling met ouders en het aanspreken van bepaalde leerlingen die de klas sterk beïnvloeden.
  2. Preventieve begeleiding is mogelijk. Leerlingen die in de eerste of tweede klas het nog goed doen, kunnen in der derde klas opeens afzakken. Wat wij vaak zien is dat de school dat wel signaleert, maar niet tijdig ingrijpt. Met het MZO kan men zulke leerlingen veel gerichter en op tijd helpen.
Voor zorgteams

Ook zorgcoördinatoren, dekanen, orthopedagogen en psychologen kunnen het MZO gebruiken in hun begeleiding. De al ingevulde vragenlijst voor MZO1 biedt aanleiding tot een verdieping met het MZO2. Het MZO2 is voortgekomen uit de ZKM en heeft zich in het onderwijs bewezen als doeltreffend middel om problemen van jongeren aan te pakken.

Huiswerkinstituten

Ook voor huiswerkinstituten en studiecentais is het MZO uitermate geschikt. Het biedt een zeer degelijke uitbreiding van de screenings- en begeleidingsmogelijkheden bij leerlingen met motivatie- en aanverwante problemen. We werken op dit moment samen met huiswerkinstituten en praktijken in het hele land. Sommige daarvan gebruiken het MZO standaard bij leerlingen in de huiswerkbegeleiding.

 

Zelfstandige begeleiders

Het MZO wordt ook door kleine bureau's, orthopedagogen, psychologen en coaches gebruikt. Voor de begeleiding van ernstige motivatieproblemen is met name de verdieping van onze vragenlijst MZO2 geschikt. MZO2 is geïnspireerd op de Zelfconfrontatiemethode van Prof. Hermans.

>>>lees meer over MZO2

Onze visie bij de aanpak van motivatieproblemen

 

Stelling 1:
elke leerling is gemotiveerd
om te leren

 

Deze stelling verandert alles. De vraag is niet meer: hoe motiveer ik een jongere? De vraag is: wat blokkeert hem of haar? En hoe kun je samen met hem/haar de hindernissen in kaart brengen?

 

Stelling 2:
Praat met de leerling,
niet over de leerling

 

Ongemotiveerde leerlingen krijgen vaak al jaren te horen wat ze fout doen. Niemand vraagt ze echt meer naar hun mening. Terwijl zij toch eigenlijk het best weten waarom ze iets wel/niet doen!

 

Stelling3:
De leerling moet het zelf doen
en
zelf
begrijpen

 

Jongeren willen best veranderen. Maar dat moet wel op hun manier. Als ze zelf niet begrijpen waarom je iets zou moeten doen gebeurt er natuurlijk helemaal niets!

Agenda

 

 

 

Contact

Zoek ons op social media

Copyright: Bureau Nieuw Perspectief *** Powered by CMSimple_XH ***·w3schools-css *** Inloggen ·Laatste update: