Home > MZO Studenten > Waarom MZO Studenten?

Waarom MZO Studenten?

Studieuitval bij eerstejaarsstudenten heeft de afgelopen jaren sterke aandacht van de politiek. Hoewel opleidingen geprobeerd hebben het probleem onder controle te krijgen blijven de aantallen studenten die afhaken hoog en is er een toename te zien van uitval in het eerstejaar.

Er is veel onderzoek gedaan naar de redenen voor deze uitval. Dat blijkt verschillende oorzaken hebben. Hieronder een ongeordende opsomming:

 

  • Gebrek aan studievaardigheden
  • Verkeerde verwachtingen van de studie
  • Leerstoornissen (bijv. dyslexie)
  • Concentratiestoornissen (bijv. ADD en ADHD)
  • Hoge intelligentie + gebrek aan discipline
  • Faalangst
  • Te weinig tijd voor de studie
  • Depressie en andere psychische problemen
  • Sociale problemen
  • Financiële problemen

De moeilijkheid bij de aanpak van al deze problemen is de diversiteit ervan. Je zult zoveel mogelijk maatwerk moeten leveren bij de ondersteuning die je studenten biedt. Maatwerk is echter duur. 

Daarom heeft men allerlei tests ontwikkeld om studenten te selecteren aan de poort. Wij denken dat dat fundamenteel de verkeerde weg is.

Doordat het MZO de zelfkennis van de student respecteert is het mogelijk om veel sneller tot oplossingen te komen. Net zoals het probleem van de uitval een gedeeld probleem is van de studenten en de opleiding, ligt ook de oplossing bij de samenwerking tussen de begeleider en de student.

 

Wat maakt het MZO voor studenten uniek?

Het MZO werkt in de praktijk

 

De MZO vragenlijst voor studenten is online, interactief en bevat 300 vragen over vele themagebieden die van belang zijn voor een succesvolle studie. De lijst is door ons ontwikkeld op basis van 25 jaar ervaring in het begeleiden van jongeren met motivatieproblemen

Overzichtelijk en concreet

 

De uitslag wordt weergegeven op één A4 in 30 gemakkelijk te begrijpen schalen die de belangrijkste redenen voor uitval in kaart brengen. Samen met de begeleider kan de student een duidelijk plan van aanpak ontwikkelen voor prestatieverbetering.

Eigen verantwoordelijkheid

 

Het MZO is geen test maar een screening die de subjectieve situatie van de student aan het licht brengt. De student wordt maximaal aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid en kan zelf ingrijpen op die punten die echt effect hebben op het studieproces

Agenda

 

GRATIS Webinar
"Motivatieproblemen in het VO - Wat is dat eigenlijk?"

11 mei 10-11 uur
Aanmelden via de mail

DEEL 2 volgt binnenkort

Meer informatie
Contact

Zoek ons op social media

Copyright: Bureau Nieuw Perspectief *** Powered by CMSimple_XH ***·w3schools-css *** Inloggen ·Laatste update: