Home > MZO Scholieren > Klassenscreening

Klassenscreening: wat is dat?

 

Eigenlijk wil je van elke leerling weten hoe het met hem of haar gaat en hoe je zo gericht mogelijk kunt helpen. In principe is dat de taak van de mentor. Maar kan een mentor dat wel, als hij/zij hele klassen in de gaten moet houden?

Wij denken dat mentoren en scholen i.h.a. meer zouden kunnen doen om echt te zien hoe het met de leerlingen gaat. Daarvoor kunnen hulpmiddelen ingezet worden, zoals het Motivatiezelfonderzoek.

 

Hoe kun je een vragenlijst aan leerlingen van een hele klas aanbieden?

Dat is heel simpel. Leerlingen zitten dagelijks op hun mobiel en kunnen dus ook heel makkelijk een vragenlijst invullen. Dat kost de school niet veel extra tijd en levert een berg aan zeer gedetailleerde en persoonlijke informatie op.

 

Weten leerlingen het beter dan de mentor?

Eigenlijk wel. Alleen kunnen ze hun eigen kennis vaak niet goed duiden en overbrengen. Maar een vragenlijst kan dat wel. Daarom werkt het MZO zo goed. Het brengt de kennis van de leerling zelf aan het licht.

 

Waarom heb je dan nog een mentorgesprek nodig?

Dat persoonlijke moment tussen mentor en leerling is juist zo belangrijk. Alleen wordt er vaak niet genoeg gebruik van gemaakt. Mentorgesprekken gaan vaak "nergens" over. Dat kan beter als zowel de mentor als de leerling goede informatie hebben. Het MZO levert die.

Kun je leerlingen motiveren voor school?

In de klas kun je leerlingen meer of minder motiveren. Toch hebben de meeste motivatieproblemen niets meer met "het leren" zelf te maken. Daarom gebruiken wij als uitgangspunt dat elke leerling in principe gemotiveerd is. De "ongemotiveerde" leerling komt niet meer aan het werk omdat zijn/haar natuurlijke motivatie geblokkeerd geraakt is. Die blokkades moet je zoeken en samen met de leerling proberen op te heffen.

 

Waarom laat je niet alleen de onderpresteerders de vragenlijst doen?

Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is het makkelijker als iedereen het doet, iedereen wordt gelijk behandeld. Maar het MZO geeft voor ALLE leerlingen nuttige informatie hoe je jezelf kunt verbeteren. Dus bijv. ook hoogbegaafden hebben er zeker baat bij.

 

Hoe kunnen wij het MZO uitproberen

Simpelweg door een proeflicentie aan te vragen. Dat is gratis voor een hele klas.

 

Is het MZO niet weer de zoveelste test?

Nee, het MZO is ontworpen vanuit de praktijk van 25 jaar leerlingbegeleiding door ons bureau. Het is geen commercieel product, maar een idealistische methode gebaseerd op opvattingen van moderne psychologen, zoals Ryan en Deci, hermans en Rogers. Het MZO is ook zeker geen test, maar een coachingsinstrument.

 

Is het MZO niet alleen voor ongemotiveerde leerlingen?

Nee, het is voor alle leerlingen. Motivatie is een veel ruimer begrip dat gaat over de drijfveren die leerlingen hebben om te leren. Dat gaat dus iedereen aan binnen school. De leerlingen zelf, maar zeker ook de docenten.

 

 

 

Onze visie bij de aanpak van motivatieproblemen

 

Stelling 1:
elke leerling is gemotiveerd
om te leren

 

Deze stelling verandert alles. De vraag is niet meer: hoe motiveer ik een jongere? De vraag is: wat blokkeert hem of haar? En hoe kun je samen met hem/haar de hindernissen in kaart brengen?

 

Stelling 2:
Praat met de leerling,
niet over de leerling

 

Ongemotiveerde leerlingen krijgen vaak al jaren te horen wat ze fout doen. Niemand vraagt ze echt meer naar hun mening. Terwijl zij toch eigenlijk het best weten waarom ze iets wel/niet doen!

 

Stelling3:
De leerling moet het zelf doen
en
zelf
begrijpen

 

Jongeren willen best veranderen. Maar dat moet wel op hun manier. Als ze zelf niet begrijpen waarom je iets zou moeten doen gebeurt er natuurlijk helemaal niets!

Agenda

 

 

 

Contact

Zoek ons op social media

Copyright: Bureau Nieuw Perspectief *** Powered by CMSimple_XH ***·w3schools-css *** Inloggen ·Laatste update: