Home > MZO Scholieren > Hoe werkt het MZO1?

Hoe werkt het MZO1?

Het eerste deel (MZO1) heeft tot doel leerlingen te screenen op hun motivatie en daarmee samenhangende factoren, zoals faalangst, doorzettingsvermogen, welbevinden, relatie tot de opleiding en de ouders. Dat kan bij een enkele leerling maar ook met hele klassen tegelijk.

Stap 1 Vragenlijst op computer, tablet of telefoon

De cliënt logt in via een website een krijgt een uitgebreide interactieve vragenlijst aangeboden, die voor motivatie relevante punten in kaart brengt. Afhankelijk van de antwoorden krijgt de persoon meer vragen over specifieke themagebieden aangeboden.

Stap 2 Uitprinten/mailen van de uitslag op één A4

Aan deze vragenlijst zijn een dertigtal screeningsparameters gekoppeld. De uitslag van de screening wordt per cliënt op één A4 overzichtelijk weergegeven. De schalen kunnen rood, oranje of groen worden. Rood betekent dat de waarde van de schaal ver onder het gemiddelde ligt (17% van alle jongeren), oranje dat de jongere ondergemiddeld scoort. In beide gevallen is extra aandacht nodig op dit punt. Hier een uitsnede uit onze schalen: 

 

Stap 3 Zelfreflectiegesprek

Essentieel is dat de MZO-screening niet als testuitslag beschouwd wordt maar als startpunt voor een gesprek. De begeleider loopt de schalen in volgorde door en moedigt de leerling aan om de uitslag te begrijpen en toe te lichten. Dit is de belangrijkste fase van het proces omdat de jongere zich realiseert dat het ertoe doet wat hij/zij vertelt. De uitslag is niet vrijblijvend, maar geeft wel ruimte voor uitleg.

Onze visie bij de aanpak van motivatieproblemen

 

Stelling 1:
elke leerling is gemotiveerd
om te leren

 

Deze stelling verandert alles. De vraag is niet meer: hoe motiveer ik een jongere? De vraag is: wat blokkeert hem of haar? En hoe kun je samen met hem/haar de hindernissen in kaart brengen?

 

Stelling 2:
Praat met de leerling,
niet over de leerling

 

Ongemotiveerde leerlingen krijgen vaak al jaren te horen wat ze fout doen. Niemand vraagt ze echt meer naar hun mening. Terwijl zij toch eigenlijk het best weten waarom ze iets wel/niet doen!

 

Stelling3:
De leerling moet het zelf doen
en
zelf
begrijpen

 

Jongeren willen best veranderen. Maar dat moet wel op hun manier. Als ze zelf niet begrijpen waarom je iets zou moeten doen gebeurt er natuurlijk helemaal niets!

Agenda

 

 

 

Contact

Zoek ons op social media

Copyright: Bureau Nieuw Perspectief *** Powered by CMSimple_XH ***·w3schools-css *** Inloggen ·Laatste update: